Organitzem-nos (internacionalment)

Article publicat a la revista Entreacte (Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya). Num. 168. Tardor 2009

Si en el darrer número feia referència al paper de les institucions públiques europees i dels Estats membres en el desenvolupament de polítiques de suport als drets dels artistes, ara girem 180º per apropar-nos a les organitzacions internacionals dels professionals de les arts escèniques.

Ha costat molts anys crear un sistema estable d’organitzacions internacionals pels professionals de les arts tot i que, ara amb la globalització, s’està en constant transformació i creixement. L’antic internacionalisme proletari ha donat pas a una societat en xarxa on les persones es comuniquen amb facilitat, raó per la qual d’un sistema jeràrquic s’està avançant cap un altre horitzontal.

Cal destacar el paper de la “Federació Internacional d’Actors – FIA” com a portaveu dels principals sindicats d’actors de tot el món. La seva branca europea té un rol fonamental a les negociacions amb les institucions europees: Comissió i Parlament. Sols o en companyia d’altres federacions internacionals d’artistes (músics, per exemple) o periodistes (per les negociacions amb els mitjans audiovisuals) han de fer lobby per aconseguir el reconeixement dels drets laborals allà on l’acció nacional es queda curta o és ineficaç.

La FIA va engegar la primavera passada, conjuntament amb la FIM (Federació Internacional de Músics), una campanya a nivell europeu pel “reconeixement de les llibertats i drets dels artistes, incloent els drets morals, econòmics i socials”. La campanya consisteix en la redacció i difusió del “Manifest sobre la Condició de l’Artista” on d’una manera clara i molt sintètica s’enumeren una sèrie de fets clau de la vida professional de l’artista per posteriorment passar a fer cinc recomanacions polítiques. Us convido a fer una lectura atenta d’aquest text ja que hi ha una bona pila d’arguments per procurar convèncer la societat i els polítics de la necessitat d’implantar un estatut social de l’artista. El document es pot descarregar en castellà a http://www.fia-actors.com/uploads/manifesto_ES.pdf

Tornant a les organitzacions europees no vull oblidar-me d’aquelles que no son representatives de res ni de ningú i es creen per compartir informació i experiències entre els seus membres. Sense cap mena de dubte aquestes tenen valors molt importants i són clau en el desenvolupament i modernització de les arts i de la seva gestió. En el món del teatre el “IETM – International Network for Contemporary Performing Arts” ha estat en els darrers 26 anys a la avantguarda del moviment de les anomenades xarxes culturals europees i la renovació del teatre contemporani.

Deja una respuesta